Výtvarníčka
umelecká sklárka

Veronika Rusňáková je výtvarníčka - umelecká sklárka, ktorá tvorí technológiou Fusing - spekané, líhané sklo.

Pocity, túžby, sny a fantázie stvárňuje vo svojich originálnych dielach zo skla, ktorým vdychuje dušu a vkladá do nich celé svoje srdce. Jej cieľom je robiť ľuďom radosť, rozdávať pozitívnu energiu a lásku prostredníctvom jej jedinečnej tvorby.

Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy, pod vedením akad. maliara Jozefa Dobiša Pri záverečnej práci na tému Priestorovej inštalácie v exteriéri a interiéri sa pod vedením akad. sochára Jaroslava Gubrica zamerala na umelecké spracovanie skla. Mladá umelkyňa je členkou Klubu výtvarných umelcov a teoretikov Slovenskej republiky, členkou Výtvarného odboru Matice slovenskej, je uvedená v knihe Who is Who – osobnosti sveta a je spoluautorkou knihy Krehké invencie.